nomurahideto's blog

http://researchmap.jp/nomurahideto/

パルメット・蓮華化生・摩尼宝珠

 日本道教学会第57回大会*1に行ってきました。
 
〜書きかけ〜

*1:http://www.let.osaka-u.ac.jp/chutetsu/daojiao/daojiao.html